15″ Bitty Baby Doll Velvet Satin Holiday Dress & Headband

$13.00

Category:

Description

15″ Bitty Baby Doll Velvet Satin Holiday Dress & Headband. Gorgeous creation! Shoes sold separately.